Selecteer een pagina

TOEGANGS BEWIJS

FIETSENSTALLING

Toegansbewijs (voor de fietsenstalling)
Fietsers stallen hun fiets in fietsenstallingen, omdat ze dat veiliger vinden of omdat het verplicht is. Voor een soepele en snelle doorstroming bij het in en uit gaan van de fietsenstalling, is een geautomatiseerde toegang noodzakelijk.

Speciaal verzoek

Voor een van de grote fietsenstallinghouders in Nederland hebben wij een fiets tag met RFID techniek ontwikkeld, die het in- en uitchecken van de fiets aanzienlijk versneld.

Share This